"Azt visszük sikerre amit nyomonkövetünk"

Gretchen Rubin

Cégünkről

Teljes körű energetikai szolgáltatást nyújtunk vállalkozások, és önkormányzatok részére. Szolgáltatásaink révén ügyfeleink megtakarítást érnek el az energiaszámlákban, eleget teszünk az ügyfeleket érintő jogszabályi adatszolgáltatásoknak, műszaki terveket készítünk, folyamatos tájékoztatást nyújtunk minden energetikát érintő kérdésben.

Szolgáltatásaink

Energetikai szakreferens szolgáltatás nyújtása

Az energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves végsőenergia-felhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy 100 000 m3 földgázt, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget.
Jogszabályi háttér:
- 2015. évi LVII. törvény (Az energiahatékonyságról)
- 122/2015. (V. 26.) Kormány rendelet (energiahatékonyságról szóló törvény
végrehajtásáról) - 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet (nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energia-felhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről)

Energiamegtakarítási intézkedési terv készítése

A közintézmények számára öt évente energiamegtakarítási intézkedési tervet készítünk, és eleget teszünk az éves jelentési kötelezettségnek.
Jogszabályi háttér:
- 2015. évi LVII. törvény (az energiahatékonyságról)
- A végrehajtásról a 122/2015. (V. 26.) Kormány rendelet

Folyamatos energetikai felügyelet

- az energiaszámlákat havonta ellenőrizzük, az eltéréseket javíttatjuk a szolgáltatóval
- minden energiával kapcsolatos ügyet intézünk, Pl: új bekapcsolás, teljesítményváltozás, fogyasztó változás, stb. teljes körűen intézünk;
- áramfelhasználásról havi jelentést készítünk;
- Villamos energia és földgáz ügyekben szaktanácsot nyújtunk, tájékoztatás küldünk pályázati lehetőségekről, jogszabály változásokról.

Villamos energia, és földgáz beszerzés

Áram és földgáz kereskedelmi árakat megversenyeztetjük, szerződéses feltételeket kedvezőbbé tesszük, a hátrányos rendelkezéseket megszüntetjük a szerződésekben.

Teljesítmény optimalizáció

Az áram és földgáz teljesítménylekötést optimalizáljuk, hogy a lehető legkevesebb teljesítménydíjat kelljen fizeni, ehhez folyamatosan figyeljük az órás, illetve negyedórás mérési adatokat.

Fázisjavító beszerelése

A fázisjavító csökkenteni az átviteli veszteséget, kompenzálja az induktív hálózaton induktív és kapacitív terhelés miatt jelentkező feszültségesést.
Fázisjavító beszerelésével az áramszámlában lévő meddő energiaköltséget csökkentjük.

Villamos energia és földgáz műszaki tervezés, kivitelezés

Áram-gáz kiviteli tervek készítését, és műszaki kivitelezést vállalunk.

Napelem rendszerek tervezése, kivitelezése

Napelemes rendszerek teljes körű megvalósítását vállaljuk.

Környezetvédelemi tanácsadás

Hatályos jogszabályok, előírások szerinti komplett környezetvédelmi átvilágítás
Jogszabályfigyelés, jogszabályváltozások követése
Éves környezetvédelmi jelentések, bevallások, környezetvédelmi riportok elkészítése
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szaktanácsadás
Hatástanulmányok, intézkedési tervek, szakértői (terv)dokumentációk összeállítása
Környezetvédelmi megbízotti feladatok teljes körű ellátása, bírságkockázat átvállalása
Aktuális környezetvédelmi jogszabályok szerinti (adminisztrációs) rendszerek kidolgozása és működtetése
Ügyfelet érintő környezetvédelmi engedélyeztetés(ek), ügyek menedzselése, Hatóság előtti képviselete
Környezetirányítási rendszerekkel (KIR) kapcsolatos tanácsadás (ISO 14001)

Kapcsolat

Telefon: +36 30/605 7004
e-mail: info@groupenergy.hu